Financiën

Vrijwillige Ouderbijdrage

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat scholen het onderwijs moeten aanbieden zonder dat dit enige kosten meebrengt voor de ouders; met deze wetgeving werd het verboden dat scholen de ouderbijdrage verplichten. 

Gelukkig is de reactie van veel ouders dat zij begrijpen dat de vele extra activiteiten op school nuttig voor de leerlingen zijn en zijn zij bereid de ouderbijdrage te betalen. 

Zonder deze bijdrage zou het onderwijs immers veel beperkter zijn. Naast de ouderbijdrage zijn er voor de ouders geen kosten. We vragen geen schoolgeld en ook de boeken zijn gratis voor de leerlingen en de ouders. De zaken die wij bekostigen uit de ouderbijdrage zijn bijvoorbeeld:

  • Buitenlandreizen naar o.a. Rome en Berlijn
  • Feesten, waaronder het kerstgala
  • De werkweek voor alle brugklassers
  • Het jaarlijkse uitstapje met de mentorklas
  • De cultuurkaart waarmee we culturele excursies betalen

De ouderbijdrage is vrijwillig. Kinderen van ouders/verzorgers die niet kunnen of willen betalen, mogen altijd meedoen met de activiteiten. Wel kan de school besluiten om, als er door alle ouders samen niet voldoende geld wordt opgehaald, de activiteiten voor alle leerlingen te wijzigen of niet door te laten gaan.

Ook vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen bij de activiteiten aanwezig zijn i.v.m. de groepsvorming van de klas. Indien u moeite heeft om de ouderbijdrage te betalen, onderzoeken wij graag met u de mogelijkheden. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen via de mail: wiscollect@osghugodegroot.nl.

Voor schoolreizen en werkweken kunt u, onder voorwaarden, een aanvraag doen voor een vergoeding bij Stichting Meedoen in Rotterdam, kijk op:

https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-te-vragen/

Hieronder treft u een overzicht van de bijdrage die we, bij benadering, komend jaar aan de ouders (van de eersteklassers) zullen vragen:

Klas 1Kosten 
Projectdagen€ 30
Feesten€ 15
Sportshirt€ 15
CJP pas

€ 10

Werkweek (kamp)

€ 150
Mentoractiviteit Afhankelijk activiteit (contant)

ISKFACTURERING ACHTERAF, 
NAAR RATO, 
O.B.V. SCHOOLTIJD
Projectdag per keer€ 30
Schoolfeest€ 15
Sportshirt€ 15

Klassenuitje

€ 10

CJP pas€ 10


Klas 2 - 6Kosten
Projectdagen€ 30
Feesten€ 15
Cultuurkaart

€ 10

Schoolreizen (3M, 4H, 4V, 5V)

Afhankelijk van bestemming

MentoractiviteitAfhankelijk activiteit (contant)