Uniek onderwijs

Kwaliteit

Op de Hugo de Groot is het onderwijs van hoge kwaliteit, zoals te zien in onder andere de lessen: docenten geven hoogwaardig onderwijs met moderne leermiddelen. De lessen zijn gestructureerd, de leerlingen weten waar ze aan toe zijn, de docent inspireert, zorgt voor een goed werkklimaat in de les, met een prettige sfeer. De docenten zijn makkelijk benaderbaar voor de leerlingen, zij stellen hoge eisen maar zijn ook altijd bereid te helpen wanneer leerlingen moeite hebben met de lesstof. De kwaliteit komt ook tot uiting in de mooie slagingspercentages op de mavo, de havo en het vwo.

Taalbeleid

ONS TAALBELEID

Om allerlei redenen is het verwerven van een goed taalniveau voor onze leerlingen van het grootste belang. Bij alle schoolvakken is de Nederlandse taal het noodzakelijke hulpmiddel om tot goede prestaties te komen. Bovendien vergroot een goede taalvaardigheid de kansen in de vervolgstudies en in de maatschappij.

Op de Hugo de Groot wordt elke leerling op maat ondersteund bij het leren begrijpen van taal en teksten en bij het zelf produceren van rijke taal. Leerlingen op de Hugo krijgen de mogelijkheden om hun taal vanuit talenten, interesses en leerbehoeften te ontwikkelen. Op die manier kunnen zij hun individuele kwaliteiten optimaal benutten, zich kwalificeren voor de overgangsmomenten en doorstromen naar passend vervolgonderwijs.

Literatuuronderwijs speelt daarin een belangrijke rol: het bevordert de taalcompetenties van onze leerlingen. Het is geen toeval dat de relatie tussen schoolsucces en lezen zo sterk is aangetoond in zovele onderzoeken. Daarnaast is literatuuronderwijs een absolute meerwaarde voor de persoonlijkheidsontwikkeling van opgroeiende jongeren.

Taalbeleid op de Hugo is binnen alle geledingen van de school een breed gedragen houding over taal en taalontwikkeling. Een dergelijk taalbeleid draagt er niet alleen toe bij dat alle leerlingen de school verlaten met een diploma en het vereiste taalvaardigheidsniveau, maar dat alle leerlingen gedurende hun schoolcarrière werken aan hun schoolse én persoonlijke taalontwikkeling.


Veiligheid

We hechten grote waarde aan een veilig leerklimaat voor onze leerlingen. Ze mogen zichzelf zijn, ze gedragen zich fatsoenlijk en hebben oog voor hun medeleerlingen. Docenten en leerlingen gaan onderling respectvol met elkaar om. De mentoren besteden veel aandacht aan goede omgangsvormen en een goede relatie tussen de leerlingen binnen de klas en de school.

Wanneer er gepest wordt, maken wij daar veel werk van. De Hugo heeft een pestprotocol dat enerzijds richtlijnen bevat waarin staat hoe er omgegaan wordt met geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook mogelijkheden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Leerlingen die gepest worden, kunnen terecht bij mevrouw Minderman, onze pestcoördinator. Samen met de leerling(en) gaat zij op zoek naar een goede oplossing om het pesten tegen te gaan.

Zorgzaam

We laten onze leerlingen niet vallen. Docenten, mentoren en het zorgteam helpen leerlingen met de leerstof als het even te lastig is maar ook als ze het sociaal-emotioneel moeilijk hebben. We nemen de tijd voor ze, overleggen graag en veelvuldig met de ouders en doen ons uiterste best elk kind op een prettige manier aan de eindstreep (het diploma) te krijgen. In de onderbouw zijn er per week twee lesuren gepland waar de leerlingen een vak kunnen doen waar ze moeite mee hebben (of ze kiezen juist een vak waar ze nog meer van willen weten).

Wetenschap en Onderzoek

We hechten eraan de leerlingen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met de wetenschap. Vandaar dat we in de leerjaren 1 t/m 3 in het havo/vwo elke week een blokuur Wetenschap en Onderzoek (W&O) op het rooster hebben staan. De leerlingen volgen per jaar drie modules van ongeveer 12 weken over zeer uiteenlopende thema’s zowel in de bèta-, de alfa- als de gammahoek. Voornaamste doel: de leerlingen leren onderzoek te doen. Het bevordert de nieuwsgierigheid en leergierigheid en legt de basis voor de sector- en profielwerkstukken die de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan moeten maken.


Technologie & Toepassing

Technologie & Toepassing is een nieuw schoolexamenvak van het VMBO (TL en GL). Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en leerlingen kunnen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden.

De leerlingen zijn met T&T bezig om hun competenties te ontwikkelen, zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas in het mbo of op het havo en later op de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vormt een belangrijk onderdeel binnen het vak.

Bij Technologie & Toepassing zijn leerlingen met levensechte opdrachten van het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen uit de regio bezig, met een variatie in toepassingsvormen van technologie. Technologie is overal, daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, sport, energie, handel, voeding, omgeving, duurzaamheid en nog veel meer. Het vak is dan ook niet gebonden aan een specifiek profiel: T&T past bij elk profiel in het vmbo. Vanuit hun persoonlijke interesse gaan leerlingen op zoek naar nieuwe oplossingen voor bestaande problemen.

.


Hugo Clubs en Hugo Uren

Binnen ons onderwijs is er veel ruimte voor steun en verrijking, zowel in de reguliere lessen als tijdens onze steun- en verrijkingslessen. Op verschillende dagen in de week kunnen leerlingen in de onderbouw na lestijd voor een ‘verrijkingsvak’ kiezen waar ze extra worden uitgedaagd in een vak dat hen interesseert en waar ze extra hun best voor willen doen. Ook kunnen ze kiezen voor steunles aan het begin van de dag in een vak wat ze wat moeilijker vinden en krijgen hier extra uitleg in een kleinere groep van leerlingen. Daarnaast zijn er nog projectdagen, wordt er veel cultuur aangeboden en zijn er buitenschoolse activiteiten (Hugo clubs) waar leerlingen aan deel kunnen nemen en waar leerlingen zichzelf kunnen verrijken. Denk bij dit laatste aan activiteiten als Formula 1 in Schools, Lego League, Theater, Dans, Sport en Team Hugo. Enthousiast geworden?! Hieronder kun je meer lezen over deze activiteiten. 

Cultuur

In de onderbouw hebben de leerlingen elke week een blokuur ‘cultuur’ of kunst aan. We bieden in deze lessen een zo breed mogelijk pakket aan culturele, kunstzinnige en creatieve vakken. Dat doen we in negen modules van ongeveer 12 weken zodat alle leerlingen in de loop van de eerste drie schooljaren in aanraking komen met een veelheid aan cultuuruitingen: muziek, drama, dans, tekenen/schilderen, driedimensionale kunst, mode en kleding, film, foto en architectuur.

Projectdagen

Naast binnenlandse- en buitenlandse reizen, hebben wij drie keer per jaar een projectdag voor alle leerlingen. Het doel hiervan is om buiten school te leren, de theorie van de lessen te koppelen aan de praktijk, vakoverstijgend bezig te zijn en de omgeving van de school (heel Rotterdam), andere steden van Nederland of zelfs steden van andere landen te leren kennen. Bijvoorbeeld door bezoek aan musea, theatervoorstellingen, biologie in Blijdorp, wiskunde op de Erasmusbrug of Frans spreken in Lille.

Formula 1 in Schools en Lego League

Leerlingen hebben de mogelijkheid mee te doen aan Formula 1 in schools: een internationaal lesprogramma waarbij leerlingen een formule 1-auto maken. Zo leren zij programmeren, digitaliseren en leren ze hoe de aerodynamica werkt.

Leerlingen kunnen er ook voor kiezen mee te doen aan Lego League, een lesprogramma waarin ze worden uitgedaagd om de rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten die alle als opbouw hebben: ontwerp, bouw en programmeer een robot van Lego. Ze doen dit met behulp van de software van het Lego Mindstorms@ system. Leerlingen doen zowel bij F-1 als bij Lego League mee met (inter)nationale wedstrijden.

Giving Back

De Hugo is één van de 3 scholen uit Rotterdam die deelneemt aan het Giving Back scholierenprogramma. Wat is dit nu eigenlijk? Wat houdt het in? En waarom is deelname hieraan iets waar wij als Hugo ontzettend trots op zijn? Lees snel verder om daarachter te komen en voor meer informatie over deze stichting en het scholierenprogramma. 

WEET JIJ WAT JOUW TALENT IS?

Wie zijn wij en wat doen wij voor jou? Wij zijn stichting Giving Back en wij stimuleren al sinds 1999 ambitieuze jongeren het meeste uit hun talent te laten halen. Voorwaarden: een flinke dosis ambitie en talent en dat jij de eerste in je omgeving bent die gaat studeren. Dat doen we met ons Scholierenprogramma dat we ook aanbieden op jouw school.

SCHOLIERENPROGRAMMA

Voor eerste generatie aankomende studenten.

Ons Scholierenprogramma bestaat uit twee onderdelen: een activiteitenprogramma met gave workshops, bedrijfsbezoeken en activiteiten met scholieren uit andere steden en een persoonlijke mentortraject. Jij wordt gedurende 13 maanden een-op-een gekoppeld aan een professional. Dat wil zeggen een mentor met een groot netwerk uit jouw stad aan wie jij gedurende een jaar al jouw vragen kunt stellen over wat jij wilt studeren, hoe je dat het beste aanpakt (behalve je diploma halen), en wat je met je studie uiteindelijk kunt gaan doen.

Oftewel: het programma waar fun, talentontwikkeling en serieus voorbereiden op je toekomst op leuke wijze samenkomt. Je ontmoet veel nieuwe mensen, bouwt een netwerk ook met peers maar ook door inzet van het netwerk van je mentor en je kunt al je vragen stellen die je hebt over welke studie dan ook. Bovendien kun je met studenten met vergelijkbare achtergrond uit ons Studentenprogramma sparren over hoe het is om te studeren. In 13 maanden geven we jou, samen met je mentor, voldoende bagage om na je eindexamen goed voorbereid en vol zelfvertrouwen aan je studie te beginnen en alles uit je talent te halen tijdens je studie. 

Bekijk hier waarom andere Scholieren meededen aan het Scholierenprogramma van Giving Back

Lijkt je dit wat? Check dan of jij een Giving Back-er bent!

 • ✓ Zit jij volgend jaar in 4 HAVO of 5 VWO?
 • ✓ Ben jij de eerste in jouw familie (en directe omgeving) die in Nederland aan het HBO/WO wil gaan studeren?
 • ✓ Wil je de studiekeuze maken die echt bij je talenten past en je succes gaat opleveren?
 • ✓ Mis je een rolmodel om mee te sparren en hierbij te ondersteunen?
 • ✓ Wil je komend jaar tijd en energie investeren in je toekomst?
 • ✓ Wil je nieuwe mensen leren kennen en geïnspireerd raken?

Dan in Giving Back echt iets voor jou! Ga voor meer informatie over dit programma bij jouw Giving Back school coördinatoren: Mevr. De Wit & Mevr. De Zeeuw langs en/of kijk op GivingBack.nl 

  Team Hugo

  Omdat de school graag iets terug wil doen voor de maatschappij, is Team Hugo opgericht. Dit team bestaat uit 30 leerlingen van heel de school. Van brugklassers tot examenklassers, iedereen mag zich aanmelden. De leerlingen dragen zelf leuke ideeën aan, waarbij ze door docenten worden ondersteund. Team Hugo pakt vrijwilligerstaken op, bijvoorbeeld door eten te bereiden voor mensen die niet zoveel geld te besteden hebben, maken wandelingen met ouderen of delen rozen uit op straat. Ook doet de school, met onder andere Team Hugo, mee aan de Nacht van de Vluchteling. Zij maken elk jaar midden in de nacht een wandeling van wel veertig kilometer om geld op te halen voor het goede doel.

   Burgerschap

   Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun leven buiten school en in de diverse samenleving. In de Nederlandse wet is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat over de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers. In het burgerschapsonderwijs staan de drie basiswaarden centraal die van belang zijn in de democratische, pluriforme samenleving, te weten vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Onze leerlingen leren hierbij ook over de context waar deze drie basiswaarden, de democratie en de democratische rechtstaat uit zijn voortgekomen. 

   In ons onderwijs neemt burgerschap een centrale plek in. Wij zien onze school als een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. In de verschillende vak- en leergebieden, vakoverstijgende projecten en –activiteiten, het klas- en schoolklimaat en/of het vak ‘burgerschap’ geven wij hier actief uitvoering aan. Het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving vinden wij van groot maatschappelijk belang. Bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs is er daarom aandacht voor de verbinding met de omgeving en vindt het leren ook buiten de school zelf plaats. 

   Naast een oefenplaats, is onze school ook een ontmoetingsplaats. Alle verschillende achtergronden en levensovertuigingen komen hier samen. Wij dagen onze leerlingen uit om open te staan voor dat wat voor ons onbekend is. Wij stimuleren de leerlingen om nieuwsgierig te zijn naar de ander, in gesprek te gaan met elkaar, elkaars standpunten te bevragen en zich te verplaatsen in elkaars perspectieven. Zo ontwikkelen onze leerlingen hun eigen opvattingen en vormen zij een democratische houding. 

   Leerlingen leren in onze school hoe zij actief hun rol kunnen pakken in de samenleving en krijgen hiervoor kennis en vaardigheden aangeboden. Onder andere door te leren over besluitvormingsprocessen en de invloed die zij hierop kunnen uitoefenen, passend bij de eigen situatie en mogelijkheden. Daarnaast vragen wij leerlingen verbanden te leggen tussen de eigen leefwerelden en maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor leren wij onze leerlingen kritisch na te denken, te reflecteren en creatief na te denken over mogelijkheden om zelf iets te doen aan deze complexere vraagstukken. Met ons onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op een leven in een veranderende samenleving, waarin zij autonoom en verantwoordelijk handelen. Zo leveren wij met ons onderwijs een bijdrage aan het Rotterdam van nu en morgen.

   Om gericht te werken en invulling te geven aan ons burgerschapsonderwijs hebben wij schooleigen doelen geformuleerd. De voortgang van onze leerlingen en de uitvoering van het programma wordt onder andere gemonitord middels een jaarlijks evaluatiemoment en een enquête onder leerlingen.