De school

Doelen van ons onderwijs

Op de Hugo de Groot streven we naar de brede ontwikkeling van leerlingen, waarbij we hen niet alleen cognitief en sociaal-emotioneel uitdagen. Er is ook aandacht voor kunst, sport en burgerschap. Vanuit deze stevige basis bereiden we leerlingen voor op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij.

kwaliteit en ambitie 

De Hugo de Groot is een openbare school die de ambitie heeft om de leerlingen de best mogelijke opleiding te bieden op mavo, havo- en vwo-niveau. Een uitstekende vooropleiding voor het mbo, het hbo en universiteit.

De belangrijkste kenmerken van onze school:

 • Hoge kwaliteit onderwijs;
 • Goede docenten;
 • Leergierige, prettige, sociale leerlingen;
 • Een ordelijke werksfeer;
 • Een prachtig schoolgebouw in een groene omgeving;
 • Inspirerende lessen;
 • Op de Hugo voel je je thuis en gezien;
 • Ruimte voor verbreding en verdieping;
 • Volop aandacht voor cultuur en creativiteit;
 • Drie projectdagen;
 • Wetenschap en Onderzoek (W&O);
 • Technologie en Toepassing (T&T).

Naamgeving

Waarom heet onze school nu juist Hugo de Groot? Het antwoord is simpel: Hugo de Groot was één van de intelligentste Nederlanders uit onze geschiedenis. Op onze school willen we dezelfde intelligente leerlingen opleiden.

Hugo de Groot (10 april 1583 – 28 augustus 1645) was een Nederlandse rechtsgeleerde en schrijver. Een begaafde jongen: op jonge leeftijd schreef hij gedichten in het Latijn en vertaalde Griekse en Romeinse boeken. Al op 11-jarige leeftijd ging hij studeren aan de Universiteit van Leiden en promoveerde hij op 15-jarige leeftijd in de rechten.

Zijn beroemdste werk is De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede) uit 1625. Hedendaagse juristen beschouwen Hugo de Groot als één van de grootste rechts-geleerden ooit. Zo gelden zijn werken over het internatio-nale zeerecht voor een groot deel nog steeds.

Om godsdienstige redenen werd Hugo de Groot in 1619 veroordeeld tot levenslange gevangenschap. Hij zat in Slot Loevestein. Omdat hij mocht blijven studeren mocht hij een kist met boeken ontvangen. Op 22 maart 1621 ontsnapt Hugo de Groot uit zijn gevangenis in Slot Loevestein. Op deze dag is het jaarmarkt in Gorinchem en de gevangenisbaas is weg. Zijn vrouw legt zijn boeken in het bed, zodat het lijkt of Hugo ziek in bed ligt. Met alleen zijn ondergoed en zijden kousen aan kruipt hij in de kist. Eenmaal in Gorinchem verkleedt Hugo zich in metselaarskleren en vlucht naar Antwerpen. Vandaar vertrekt hij naar Parijs.

Na met zijn vrouw in diverse Europese landen te hebben gewoond vertrekt Hugo de Groot in maart 1645 vanuit  Stockholm, naar Lübeck (Duitsland). Zijn schip lijdt echter schipbreuk bij het oversteken van de Oostzee. Hugo komt veilig aan wal, maar ver naar het oosten. Te paard reist hij richting Lübeck. Uitgeput bereikt hij Rostock.  Hij overlijdt op 28 augustus 1645 te Rostock. Hugo de Groot ligt begraven in de Nieuwe Kerk in Delft.

Leerresultaten

Onze leerresultaten zijn terug te vinden via scholenopdekaart.

samenwerking

OSG Hugo de Groot is onderdeel van SNZ. Ook zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs regie Rijnmond (Koers VO).

Gegevens

OSG Hugo de Groot

Bezoekadres Nachtegaalplein 53, 3082 NK Rotterdam
Postadres Postbus 54121, 3008 JC Rotterdam
Tel. 010 - 283 11 66
E-mail: secretariaat@osghugodegroot.nl
Website www.osghugodegroot.nl
Bankrekening: NL60RABO0146964063

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Metro: Metrostation Zuidplein
Tram: Lijn 2
Bus: Lijnen 44, 67 en 70

Rector

Dhr. M.P. Smale       
m.smale@nieuw-zuid.nl                    

Directie

Dhr. J. Perdaan directeur j.perdaan@osghugodegroot.nl

Mw. M. de Kruijf afdelingsleider mavo
m.dekruijf@osghugodegroot.nl

Dhr. M. Buijtendijk afdelingsleider havo/vwo m.buijtendijk@osghugodegroot.nl

Mw. K de Goffau afdelingsleider brugklassen k.degoffau@osghugodegroot.n

Dhr. C. van der Voordt afdelingsleider ISK c.vandervoordt@osghugodegroot.nl

Administratie

Mw. M. van Deursen directiesecretaresse  m.vandeursen@osghugodegroot.nl

Mw. A. Rosenquist  management assistent en PR-coördinator a.rosenquist@osghugodegroot.nl

Bestuur

OSG Hugo de Groot valt onder de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), met de heer H.W.M. van Blijswijk als voorzitter van het College van Bestuur. Het adres van de Stichting BOOR is: Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam. Website: www.stichtingboor.nl, telefoon 010-2540801.


Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs is elektronisch bereikbaar via het contactformulier op de website. Voor vragen over het onderwijs kunt u ook bellen met Informatie Rijksoverheid op nummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur, lokaal tarief). De vertrouwensinspecteur voor klachten over seksuele intimidatie is te bereiken via telefoonnummer 0900-1113111 (tijdens kantooruren, lokaal tarief).

Schoolondersteuningsteam

Mw. M. Minderman ondersteuningscoördinator m.minderman@osghugodegroot.nl

Mw. A. Godijn intern begeleider a.godijn@osghugodegroot.nl

Mw. M. de Vaal schoolmaatschappelijk werk m.devaal@osghugodegroot.nl

Mw. M. Simons jeugdverpleegkundige m.simons@cjgrijnmond.nl

Mw. I. Ramos leerplichtambtenaar im.ramos@rotterdam.nl